Het Centrum Contemplatieve Werkwijzen

berg.jpg
Het Centrum Contemplatieve Werkwijzen is opgericht om inzichten uit vooral de boeddhistische tradities praktisch toegankelijk te maken voor geïnteresseerden. Het Centrum wil daarbij ook geïnteresseerden stimuleren om deze werkwijzen te integreren in hun dagelijkse leven, zowel privé als in het werk. De veronderstelling is dat het toepassen van contemplatieve werkwijzen mensen helpt een aangenamer menselijk leven te leiden, helpt gelukkiger te worden. 

Wat zijn contemplatieve werkwijzen?

Het woord contemplatief verwijst naar het ontwikkelen en toepassen van aandacht en gewaarzijn. Het ontwikkelen van aandacht en gewaarzijn is het hart van vrijwel elke wijsheidstraditie. Met aandacht en gewaarzijn zijn we in staat de gebeurtenissen in elk moment te herkennen en te erkennen, intern en extern, zonder er over te oordelen. Als we dat doen, raken ons lichaam en onze geest op elkaar afgestemd, en komt ons leven in balans. 

Met de term werkwijzen geven we aan dat we streven naar een zo praktisch mogelijke toepassing. De werkwijzen worden in gewoon Nederlands en zonder (al te veel) jargon beschreven.


Deze website is voor het laatst bijgewerkt op 30 oktober 2015. © Het is toegestaan de teksten in klein verband te gebruiken mits met bronvermelding. Het is niet toegestaan de teksten te gebruiken in officiële publicaties, tenzij met schriftelijke toestemming. Voor mogelijkheden van officiële verspreiding, Zie over ons