Het Centrum Contemplatieve Werkwijzen

berg.jpg
Het Centrum Contemplatieve Werkwijzen is opgericht om inzichten uit vooral de boeddhistische tradities toegankelijk te maken voor geïnteresseerden. Het Centrum wil hen ook stimuleren om deze werkwijzen te integreren in hun dagelijkse leven, zowel in het dagelijks leven als in het werk. De veronderstelling is dat het inzetten van contemplatieve werkwijzen en de aandacht die daarmee gepaard gaat, mensen helpt vriendelijker voor zichzelf en anderen te worden.

Wat zijn contemplatieve werkwijzen?

Het woord contemplatief verwijst naar het ontwikkelen en toepassen van aandacht en gewaarzijn. Het ontwikkelen van aandacht en gewaarzijn is het hart van vrijwel elke wijsheidstraditie. Met aandacht en gewaarzijn zijn we in staat om gebeurtenissen in elk moment te herkennen en te erkennen, zowel binnen ons als buiten ons, zonder er over te oordelen. Als we dat doen, raken ons lichaam en onze geest op elkaar afgestemd, en komt ons leven in balans. 

Met de term werkwijzen geven we aan dat we streven naar een zo praktisch mogelijke toepassing. De werkwijzen worden in gewoon Nederlands en zonder (al te veel) jargon beschreven.

Deze website is voor het laatst bijgewerkt op 19 april 2016. © Het is toegestaan de teksten in klein verband te gebruiken mits met bronvermelding. Het is niet toegestaan de teksten te gebruiken in officiële publicaties, tenzij met schriftelijke toestemming. Voor mogelijkheden van officiële verspreiding, zie over ons